Informatie Inschrijfformulier Jeugd

Je kunt lid worden van Leiden Atletiek door dit online aanmeldingsformulier volledig in te vullen.

 • Kies bij Activiteit > Atletiek het lidmaatschapstype dat voor jou van toepassing is.
  • Wedstrijd: Lidmaatschap met wedstrijdlicentie (voor pupillen en junioren verplicht)
  • Recreant: Lidmaatschap zonder wedstrijdlicentie (alleen keuze voor senioren en masters)
  • Gastlid: Lidmaatschap zonder wedstrijdlicentie en bondscontributie (alleen indien je al wedstrijdlid bent bij een andere atletiekvereniging)
  • Overig: Lidmaatschap voor bijzondere leden (bijvoorbeeld trainers of niet-trainende juryleden)
 • Bondsnummer (= Licentienummer): alleen invullen indien het een overschrijving betreft van een andere atletiekvereniging naar Leiden Atletiek.
 • Vanaf 4 jaar kun je al lid worden van Leiden Atletiek.
 • Vanaf 1 november in het jaar dat je 6 jaar wordt, mag je aan wedstrijden mee doen en is een wedstrijdlicentie verplicht.
 • Om in aanmerking te komen voor het speciale studententarief dienen voltijds studenten jaarlijks voor 1 januari een bewijs van hun studeren aan de ledenadministratie te verstrekken. Het lagere tarief geldt dan voor het gehele jaar dat daarop volgt. Bij aanvraag van het studententarief gedurende het jaar gaat het lagere tarief in met ingang van het eerstvolgende kwartaal.
 • Contributie bestaat uit een bedrag per kwartaal voor de vereniging (= clubcontributie) plus een verplichte jaarlijkse bijdrage voor het bondslidmaatschap van de Atletiekunie.
 • De contributie (vereniging en bond) en eventueel de wedstrijdlicentie wordt met automatische incasso geïnd. Zie hier de contributiebedragen.
 • Leiden Atletiek heeft bij minderjarige leden van de ouders toestemming nodig voor het automatisch incasseren van de contributie, inschrijfgeld en andere verenigingsbijdragen.

 

Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters *
Geboortedatum* * *
Land*
Postcode*Huisnummer *
StraatPlaats
TelefoonMobiel
E-mail
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
*
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
IBAN nr.*
T.n.v.
Activiteiten
AtletiekCategorie*
Atletiekunie nummer
Vragen
Geef aan wat er van toepassing is:
Ik heb al eerder aan atletiek gedaan
Zo ja, bij welke vereniging?
Zo ja, ik wil dat mijn lidmaatschap wordt overgeschreven
Bij welke trainer ga je trainen? (voor zover bekend)
Maak je aanspraak op het lagere tarief voor studenten (NB vergeet dan niet dit aan te tonen)?
Zijn er bijzondere (bijvoorbeeld medische) omstandigheden die je wilt melden?
-------------------------------------------------------------------------
Leiden Atletiek verwacht een bijdrage van al haar leden zodat we de kwaliteit kunnen blijven
bieden die we gewend zijn en verder kunnen bouwen aan een gezonde toekomst.
Als nieuw lid krijgt u tijdens een introductiebijeenkomst meer informatie hierover.
Ik ga akkoord met bovengestelde
 
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik Leiden Atletiek om doorlopende incasso-opdrachten naar uw bank te sturen om een bedrag van bovenstaand
iban-nummer af te schrijven wegens de jaarlijkse contributie, inschrijfgeld en andere verenigingsbijdragen.
 
Indien lid jonger dan 18 is, verklaart zijn/haar ouder/verzorger akkoord te zijn met bovenstaande machtigingverstrekking.
Privacy instellingen
Akkoord Privacy Statement
Privacy statement *Gelezen en akkoord
Wat en hoe de gegevens van de leden standaard worden getoond, is vastgelegd in de reglementen van de vereniging.
Meer privacy? Geef hieronder je gewenste niveau aan en welke gegevens je daarvan eventueel niet getoond wilt hebben.
Privacy niveau
Openbaar Jouw persoonsgegevens zijn zichtbaar wanneer de
club/vereniging persoonsgegevens openbaar toont.
Ingelogde bezoekers Jouw persoonsgegevens zijn alleen zichtbaar voor ingelogde leden/vrijwilligers.
Ingelogde groepsleden Jouw persoonsgegevens zijn alleen zichtbaar voor ingelogde leden/vrijwilligers
van groepen waar je aan deelneemt (bijv. teams en lessen).
Gebruikers Jouw persoonsgegevens zijn alleen zichtbaar voor functionarissen
met toegang tot de administratie.
Overige privacy instellingen
Geboortedatum niet tonen
Pasfoto niet tonen
E-mailadres niet tonen
Telefoonnummers niet tonen
Adres niet tonen
Geen beeldmateriaal gebruiken
Blokkeer commerciële berichten Je ontvangt geen berichten waarvan de afzender aangeeft dat het commerciële inhoud bevat
Clubblad/Nieuwsbrief Let op: Vink je dit uit, dan ontvang je geen relevante
verenigingsinformatie meer en geef je aan zelf
verantwoordelijk te zijn voor het vergaren van
alle informatie die direct van belang
is voor jou als verenigingslid.
Opmerking